Our Products

Our Products

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

SEP Membership as of Apr-24-2017

Top Branch in Membership - Cubao

Cleansing sa mabilis na paggaling!

Sa 7 days cleansing formula ng Dok Alternatibo, toxins na cancer-causing, diabetes, arthritis na di mo na matiis mabilis na gagaling  dahil sa galing at bisa nito marami na ang kumbinsido. Sa wonder cleansing box na may 14 effective herbal and natural products healthy...

read more

Mga sakit na makukuha sa pakikipaghalikan

Madalas na nating marinig na ang bibig ay isa sa mga pinaka-maruming bahagi ng ating katawan. Bagama’t ginagawa ito madalas ng mga taong nagmamahalan, ang pakikipaghalikan ay makukuhanan ng iba’t-ibang uri ng sakit. Ayon sa artikulo mula sa Health Digest, maaaring...

read more

Cleansing sa mabilis na paggaling!

Sa 7 days cleansing formula ng Dok Alternatibo, toxins na cancer-causing, diabetes, arthritis na di mo na matiis mabilis na gagaling  dahil sa galing at bisa nito marami na ang kumbinsido. Sa wonder cleansing box na may 14 effective herbal and natural products healthy...

read more

Fulvic Mineral: Nature’s Cure

Big things are composed of small  things. Thousands of people have already been intrigued by Fulvic Mineral, the healthy drops that saved a thousand lives. It is a potent herbal and natural product from plants and herbs invented by  Dok Ed Delibo. For 10 years, Fulvic...

read more

Cleansing sa mabilis na paggaling!

Sa 7 days cleansing formula ng Dok Alternatibo, toxins na cancer-causing, diabetes, arthritis na di mo na matiis mabilis na gagaling  dahil sa galing at bisa nito marami na ang kumbinsido. Sa wonder cleansing box na may 14 effective herbal and natural products healthy...

read more

Cleansing sa mabilis na paggaling!

Sa 7 days cleansing formula ng Dok Alternatibo, toxins na cancer-causing, diabetes, arthritis na di mo na matiis mabilis na gagaling  dahil sa galing at bisa nito marami na ang kumbinsido. Sa wonder cleansing box na may 14 effective herbal and natural products healthy...

read more

Avoid stroke this summer!

Stroke is one of the leading causes of death around the country and across the globe. This summer season as the temperature arises, the risk of experiencing stroke is also high. Heat stroke is the top problem for Filipinos. Summer ought to be a family time, a moment...

read more

Testimonials

Cleansing sa mabilis na paggaling!

Sa 7 days cleansing formula ng Dok Alternatibo, toxins na cancer-causing, diabetes, arthritis na di mo na matiis mabilis na gagaling  dahil sa galing at bisa nito marami na ang kumbinsido. Sa wonder cleansing box na may 14 effective herbal and natural products healthy...

Fulvic Mineral: Nature’s Cure

Big things are composed of small  things. Thousands of people have already been intrigued by Fulvic Mineral, the healthy drops that saved a thousand lives. It is a potent herbal and natural product from plants and herbs invented by  Dok Ed Delibo. For 10 years, Fulvic...

Avoid stroke this summer!

Stroke is one of the leading causes of death around the country and across the globe. This summer season as the temperature arises, the risk of experiencing stroke is also high. Heat stroke is the top problem for Filipinos. Summer ought to be a family time, a moment...