cheap-cigarette-scam edited

Ni Joy Quijano

Paalala sa mga lulong sa paninigarilyo dahil ayon sa World Health Organization aabot na ng isang bilyong tao ang naninigarilyo sa buong mundo. Kamakailan lang napag-alaman ng mga grupo ng mananaliksik mula sa King’s College London ang mga smoker ay malaki ang posibilidad na magkaroon ng sakit sa pag-iisip o mental disorder kagaya ng schizophrenia.

Ang schizophrenia ay may kaugnayan sa abnormal na pakikitungo sa ibang tao at nahihirapang madetermina kung ano ang reyalidad sa kathang-isip. Ayon pa sa naturang pag-aaral 57% ng mga may psychosis ay naninigarilyo. Doble ang posibilidad ng mga smoker na magkaroon ng sakit sa pag-iisip kumpara sa mga hindi naninigarilyo. Binabago rin ng mga kemikal na nasa sigarilyo ang takbo ng isip ng mga smoker.

Pinagmulan ng imahe: http://www.security-faqs.com/