rainbow edited 3

Ni: Marylie Noran

Ang ating buhay ay punong-puno ng kulay. Ayon sa everydayhealth.com, ang kulay ay may epekto sa personalidad at sa mood ng isang tao.

Una, ang pula ay kulay na nakakapag-boost ng pag-ibig at galit. Ayon sa research, kapag nakikita ang kulay na pula, nakakapagpataas ito ng blood pressure at heart rate. Ang pagpili ng red lipstick ay nakaka-attract din ng atensyon.

Ang kulay blue naman ay nakakapag-relax at nakakapagpababa ng heart rate. Ito ay magandang kulay sa loob ng kwarto, bilang makakatulong sa pagtulog kahit may ilaw o daytime nap.

Ang color yellow naman ay nagpo-promote ng kaligayahan. Kapag nakakita ng dilaw ay kaakibat nito ang Enerhiya at pagka-alerto. Ang Kodak at Shell ay gumagamit ng dilaw sa kanilang advertising bilang pagpapakita ng optimism at enjoyment.

Ang green naman ay para sa buhay at kalikasan na naglalarawan sa kalusugan at prosperity. Kagaya ng blue, nakakapag-relax din ito at nagpapa-kalma. Tinagurian itong most neutral color sa lahat at madalas ginagamit na kulay sa mga paaralan at ospital bilang color therapy. Ang pagsuot ng kulay green na damit ay naglalarawan sayo bilang isang positibong tao.

pinagmulan ng imahe:  http://weknowyourdreams.com/rainbow.htmlftajax.com