Malakas ngunit paulit-ulit na tuyong umihi,mapula at maulap na ihi,malakas na pag ihi at pelvic pain para sa mga kababaihan ay mga sintomas ng Urinary Tract Infection.

 

Ang (UTI) ay isang impeksiyon sa anumang bahagi ng iyong sistema ng ihi – ang iyong mga bato, uterus, pantog at yuritra.Karaniwan ito sa mga kababaihan.Nangyayari ito bunsod ng bakterya sa urinary tract na nakapasok sa pamamagitan ng yuritra at nagsimulang dumami sa pantog.Kahit na ang urinary system ay dinisenyo upang panatilihin ang mga microscopic invaders, ang mga defenses minsan nabigo. Kapag nangyari iyan, ang bakterya ay maaaring tumagal at maging isang impeksyon sa buong urinary tract.Kapag hindi ito naagapan maaring humanto ito sa pabalik balik na impeksiyon, lalo na sa mga kababaihan,Permanenteng pinsala ng bato,urethral narrowing (stricture) sa mga lalaki at Sepsis, isang potensyal na nakamamatay na komplikasyon ng isang impeksiyon

May ibat ibang uri ang UTI,ito ay ang Acute pyelonephritis,cystitis,urethritis.

Ang UTi ay sanhi ng mga bakteryang pumasok sa urethra at pagkatapos ay nagsisimula sa pagpaparami,sakit dulat ng diabetes,pakikipagtalikkidney stones, kontaminasyon at pagbubuntis.Iba pang sanhi sa sakit na ito ay ang cystitis at urethritis. Ang ganitong uri ng UTI ay karaniwang sanhi ng Escherichia coli (E. coli), isang uri ng bakteryang karaniwang matatagpuan sa tract ng Gastrointestinal (GI).

Impeksyon ng urethra (urethritis). Ang ganitong uri ng UTI ay maaaring mangyari kapag kumakalat ang bakterya ng GI mula sa anus patungo sa yuritra. Gayundin, dahil ang babaeng urethra ay malapit sa puki, ang mga impeksiyon na nakukuha sa pagtatalik, tulad ng herpes, gonorrhea, chlamydia at mycoplasma, ay maaaring maging sanhi ng urethritis.

Itinuturing bilang gamut sa UTI ng mga eksperto ang anti-biotics na matatandaang sinabi ni Dok Ed Delibo ay walang magandang maidudulot sa ating kalusugan.

Ialng makakatulong sa iyo upang makaiwas sa sakit na ito ay ang pag-inom ng maraming tubig araw-araw at mas mainam na lagyan ito ng dok f fulvic minerals.May mga herbal juice rin na maaring inumin gaya ng canberry juice,green tea at horsetail o dandelion tea.

By:Redchel Montes