bcomplex edited

Ni: Joy Quijano

Katulad ng ibang parte ng katawan, kailangan rin ng utak ang sustansya upang gumana ito nang husto. Mainam na kumain ng whole grains upang makapag-concentrate at makapag-focus. May mababang glycemic index ang wholegrains na magpapanatiling alerto sa utak. Ang wholegrains na kagaya ng cereals, granary bread at pasta ay makakabuti para sa utak. Kailangan rin kumain ng essential fatty acids  na merong omega-3 fats na nasa isda, soya bean oil, pumpkin seeds, salmon, mackerel, at sardines. Ang pagkain ng mga nabanggit ay makakatulong upang maiwasan at maagapan ang Alzheimer’s disease at memory loss

Ang lycopene na nasa kamatis ay isang mabisang antioxidant upang maalagaan ang utak laban sa dementia. Ang B-vitamins at B-complex ay may folic acid na pinapababa ang lebel ng homocysteine sa dugo. Ang homocysteine ay may kinalaman sa stroke at iba pang cognitive impairment. Sa isang pag-aaral na nakasentro sa grupo ng mga matatanda napag-alaman na ang B-vitamins ay nagpapababa ng posibilidad na lumala ang cognitive impairment. Magandang source ng vitamin K ang broccoli at nagbibigay rin ng extra power sa utak. Ayon sa American Journal of Epidemiology na ang pag-consume ng vitamin E na makukuha sa mani, luntiang gulay, asparagus, itlog at brown rice ay magapapatibay sa memorya. Ang boiled egg ay mainam na source ng choline at mahalaga sa pag-produce ng acetycholine sa neurotransmitter na may kinalaman sa memorya. Merong lecithin at choline ang spirulina.

Mga paraan upang makapag-concentrate:

1.  Isulat ang mga nararapat gawin o gumawa ng organizer.

2. Matulog sa tamang oras dahil kapag nakapagpahinga ng maigi ang utak ang neurons ng utak ay nagre-repair ng mga na-damage sa utak. Ang tamang pahinga ay makakabuti para sa utak, iwasan rin ang pag-iisip na maaaring magdulot ng stress at depression.

3. Sa halip na manuod ng TV, makakatulong sa utak ang stimulation na kagaya ng jigsaw puzzle, crossword, Sudoku at pagbabasa ng libro. Isa itong ehersisyo para sa isipan.

4. Ang ehersisyo ay makakabuti upang dumaloy ay dugo patungo sa utak, ang pisikal na ehersisyo ay nakakabawas sa stress at nakakatulong upang makapag-focus.

5. Iwasan ang sobrang pagkain ng matatamis, sa halip na kumain ng candy o chocolate mas makakatulong sa utak ang nuts, seeds, at yogurt.

6. Pinakamabuti sa utak ang omega-3, vitamin B, magnesium (magnesium ascorbate), B-complex at itinuturin itong food for the brain.