drawn-question-mark-264245_8285

Bakit Masarap ang Bawal?

Ang utak ng tao ay may negativity bias kung saan mas gustong iniisip ng utak ang mga negatibong bagay at pangyayari. Ang mga kababaihan rin ay mas gustong mag-isip ng mga mali ng nakaraan at bunsod nito nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Bawal na pag-ibig, bawal na relasyon iilan lamang sa mariing tinututulan at tinutuligsa ng komunidad lalo na ng mga nananampalataya.

Habang pinagsasabihan na huwag gawin ang isang bagay mas nagpupursige ang mga tao na gawin ang hindi kanais-nais kagaya na lamang ng krimen at ilegal na gawain. Ilang milyong Filipino na ang biktima ng mga ipinagbabawal na gamot. Nawasak ang libo-libong pamilya dahil sa bawal na relasyon. Tanong ng nakakarami, bakit masarap ang bawal?

Isa ang sikolohiya sa nag-aaral tungkol sa ugali ng tao at kung bakit niya ginagawa ang isang bagay. Sa mga masayang tao, meron silang inspirasyon upang gawin ang magandang bagay ngunit para sa mga taong gumagawa ng bawal, may mas malalim na dahilan kung bakit pinipili nila ang bawal. Kadalasan ang maling ginagawa ay epekto ng masama at masakit na karanasan mula sa nakaraan.

Ang katawan ng tao ay isang komplikadong sistema at kapag pumasok sa loob ng katawan ang bawal na pagkain at masamang elemento nagiging biktima ang katawan ng mga sakit. Dahil sa mga sakit na ito nawala na ng pag-asa ang milyun-milyong Filipino. May namamatay na dilat ang mata at ubos na ang kayamanan dahil sa konbensyunal na medisina na sa halip na kagalingan ay karagdagang sakit lamang ang nasumpungan.

Ayon kay Paul Zak ng Psychology Today ang paggawa ng masama at pagpili sa mali ay isang phenomenon na sanhi ng kakulangan ng empathy. Ang stress rin ay pumipigil sa isang tao na gumawa ng mabuti at piliin ang tama.

Mahalaga na maunawaan ng isang tao ang kanyang sarili, kapaligiran at mga nakakasalamuhang tao. Kapag hindi niya kayang kontrolin ang sarili lalo na sa pagpili ng hindi tamang desisyon nauuwi ito sa kapahamakan. Kahit na masarap ang bawal hindi rin masarap ang resulta nito kagaya na lamang ng mga sakit sa katawan dahil sa kanser, magulo at masalimuot na buhay dahil sa maling relasyon at pagkasira ng buong buhay dahil sa bawal na gamot. Maaaring masarap nga ang bawal sa panandaliang panahon ngunit ang kalungkutan at pagsisisi ay lubhang mas nakakagimbal.

Pinagmulan ng Imahe: Wrongdoing