man-eating

 

Ni: Joy Quijano

Sa nakalipas na isang dekada tumaas ang bilang ng mga taong may diabetes ng hanggang 60%. Ayon sa isang charity na Diabetes UK merong 3.3 milyong tao ang may diabetes o mataas na sugar level sa katawan. Ang diabetes ay sanhi ng panlalabo ng paningin, pagpaputol ng parte ng katawan kagaya ng paa at iba pang komplikasyon sa kalusugan.

Batay sa pag-aaral 90% ng diabetes ay sanhi ng maling pagkain at sobrang timbang ng katawan. Sinabi ni Dr. Joan St. John mula sa Brent, London “nakakatakot ang biglaang pagdami ng mga taong may diabetes at isa na itong epidemya na mahirap makontrol. Bawat linggo may nada-diagnose ng diabetes. Isa sa nakakabahala tungkol sa sakit na ito ay maaaring humantong ito sa nerve damage at organ damage.”

Sa datos ng National Health Service mayroong 135 na mga paa ang napuputol bawat linggo at umaabot na ng 10 billion pounds ang inilalaan upang masugpo ang epidemya na sanhi ng diabetes. Ayon kay Dr. Martin McShane paulit-ulit nilang sasabihin na magbago na ng mga kinakain at lifestyle upang makaiwas sa sakit na ito. Ayon sa World Health Organization ang diabetes ang pang-pito sa sanhi ng pagkamatay sa buong mundo. 

Pinagmulan ng imahe: http://en.update24.net