Namamaga at pananakit ng tiyan,pagduduwal,pagsusuka,bumababamng timbang,kawalan ng kakayahan na umihi at kawalan ng kakayahan magdumi.Mga sintomas ito ng bukol sa sikmura.

Ang bukol ng tiyan ay isang pamamaga o umbok na lumalabas mula sa anumang bahagi ng tiyan. Ito ay kadalasang malambot, ngunit maaaring maging matatag depende sa pinagbabatayan nito.
Kadalasan sanhi ito ng hernia.Nagkakaroon ng hernia kapag itinutulak ng iyong mga laman-loob ang iyong mga kalamnan sa tiyan.Ilang sanhi pa nito ay Inguinal hernia,Umbilical hernia,Incisional hernia, Hematoma, Lipoma, Undescended testicle o tumor.

Madaals ring itinuturing na solusyon ang operasyon para matanggal ang bukol ngunit ayon kay Dok Ed may mga natural na pamamaraan para rito.

 

Kapag naadress nyo na ang root cause ng sakit na ito mas makabubuting pumunta kayo sa pinakamalapit na Dok alternatibo sa inyong lugar.Inererekomenda naman ni Dok Ed ang pagsunod sa cleansing formula at vitamin c intravenous na magbibgay sa inyo ng tunay na kagalingan.