PAANO MAKAIWAS SA PAGKABULOL O LISPING?

Minsan di talaga maiwasan ang pagkabulol, lalo na sa mga bata, kaya naman narito ang ilang mga tips:

  1. Isang mahalagang bahagi ng paglaki ng mga bata ang pagkakatuto na magsalita, kaya dapat silang hayaang makipag-usap sa inyo at sa ibang mga tao, para ma-praktis at kanilang pagsasalita at makuha nila sa mga kausap ang tamang paraan ng pagsasalita.
  2. Habang tumatanda ang bata, maaaring magsimulang iwasto ang kanyang pagsasalita sa pamamagitan ng pagbanggit ng wastong paraan.
  3. At kung bulol parin, magandang magpatingin na sa isang speech-language pathologist o speech therapist para magabayan ng maayos.
  4. Pwede ka ring magsagawa ng speech therapy o speech and language therapy (SLT). Sa pamamagitan nito, natutukoy ang tamang pagbigkas, pagkokompara sa maling bigkas at pagsubok sa pagbigkas ng iba’t-ibang tunog at kataga.
  5. Ituloy lang ang pag-papapractice. Ika-nga “Practice makes perfect”.