Antibiotics hindi gamot para sa TB!

Antibiotics hindi gamot para sa TB!

Ang consumption o ang tinatawag na tuberculosis sa ngayon ay isang nakakahawang sakit nakadalasang nakakaapekto sa baga ng tao. Ayon sa World Health Organization o WHO ang TB ay isa sa top 10 deadly diseases habang nangunguna naman ito sa deadly infectious disease sa...