Few bowel movements,mababa sa tatlong beses kung magbawas, matigas na dumi at masakit na tyan ay sintomas na ng konstipasyon.

Ang Constipation ay isang karaniwang kondisyon na nakakaapekto sa mga tao sa lahat ng edad.Ang normal na bilang na nagbabawas nag isang tao ay tatlong beses sa isang araw.Kung hindi ka nakapagbawas kahit isang beses sa isang araw nangangahulugan na barado ang iyong colon.
Ang sanhi ng konstipasyon ay pagkain ng flour-based products,kukulangan ng fiber, side effects ng mga gamot,kakulangan ng tubig,physical inactivity, anxiety,depression at katandaan.

Kapag hindi kaagad na agapan ang konstipasyon maaring maging epekto ng mga malulubhang sakit gaya ng haemorrhoids (piles),faecal impaction bowel incontinence.
Ayon kay Dok Ed ang pagkain ng mga white flour based product ang syang unang-unag dahilan kung bakit nakakararanas tayo ng konstipasyon.Sa tuwing kumakain kasi tayo nito hindi tayo ginagagnahang uinom ng tubig na syang makaktulong sana para sa maayos na bowel movements sa katawan.

Ang 7 days cleansing program ng Dok Alternatibo ay mabisang solusyon hindi lang para sa konstipasyon kundi maging sa iba pang karamdaman.Subok na ito ng marami kaya ito’y siguradong epektibo.Punta na sa pinakamalapit na Dok Alternatibo Branches Nationwide.