Depression

Nakakadama ng kawalan ng pag-asa,pagkawala ng interes sa mga pang-araw-araw na gawain, pagbabago sa gana o timbang, insomina, galit o pagkamayamutin,nakadadama ng kawalang-halaga pagbabago ng pag-uugali,nahihirapang mag focus,gumawa ng desisyon ay mga sintomas na ng depression.

Ang depresyon ay isang pangkaraniwan na mood disorder.Binabago ng depression ang paara kung paano ka mag isip,makaramdam at ang iyong gana sa araw-araw na gawain.Maari itong makaapekto sa iyong trabaho,pag aaral,pagkain,pagtulog at maging sa iyong buhay.Ang mga sintomas ng depression ay maari pang lumala na maaring tumagal pa ng isang buwan o taon.Maaari itong maging sanhi ng sakit at posibleng humantong sa pagpapakamatay.Sa katunayan isa 1 sa bawat 10 taong may depresyon ay nagpapakamatay.

Base sa datus na inilabas ng WHO noong nakaraang taon nasa 800,000 katao ang namamatay dahil sa pagpapatiwakal kada taon.Sa Pilipinas naman nasa 5.8% ang lalaking nagppakamatay,1.9% para sa mga babae at 3.8% sa parehong kasarian.Madalas sa kanila ay nasa hanggang 29 taong gulang.Ito rin ang ititnuturing na pangalawang cause of death ng mga tao.

May ibat ibang uri ang depression ito ay Major Depression,Persistent Depressive Disorder,Bipolar Disorder,Seasonal Affective Disorder (SAD),Psychotic Depression,Peripartum (Postpartum) Depression,Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD),‘Situational’ Depression,Atypical Depression

Ang mga sanhi sa sakit na ito ay ang kalungkutan, kakulangan ng suporta sa lipunan, , kasaysayan ng pamilya ng depresyon, problema sa militar o relasyon, pinansiyal na strain, trauma sa maagang pagkabata o pang-aabuso, pag-abuso sa alkohol o droga, pagkawala ng trabaho o kawalan ng trabaho, mga problema sa kalusugan o malalang sakit.

Kapag naman lumala na ang depression at hindi na ito kayang gamutin pa inererekomenda ng mga eksperto ang Electroconvulsive therapy, orĀ ECT.Dito naman sad ok Alternatibo TRCP lang ang solusyon para dyan.

By:Redchel Montes