15253577_1497261253621391_1881282240905589367_n

Kung may bagay kang dapat ipagkaloob na hindi nauubos-ito ang kaalaman o karunungan. “An investment in knowledge pays the best interest” wika ni Benjamin Franklin, isang scientist.”

Totoo, walang mas dakila pa o hihigit pa rito na ibinigay mo ang kaalaman o karunungan sa kapwa-tao partikular sa mga bagay na kapaki-panibang sa buhay ng tao. Ito ang dahilan kung bakit ang libro na ‘Dok Ed’s Holistic Healing Book’ ay inilabas upang maibahagi sa bawat isa ang kaalaman hinggil sa kalusugan.

Naglalaman din ito ng wastong gabay sa paggamit ng kalikasan na syang tutugon sa ating mga karaingan.  At higit sa lahat, binibigyan-diin nito ang mga produktong  di-angkop sa katawan na siyang inirerekomenda ng mga so-called ‘prolife doctor’.

Ayon sa kanya, “Life is a gift from above. Let’s keep it healthy, love it till it lasts and protect it from all forms of dangers like unnatural foods, and unhealthy lifestyle that damage our entire being”.

Wisdom is the daughter of experience, ika nga. Ang karanasan ni Dok Ed ang nagbigay sa kanya ng karunungan upang ipagbigay-alam sa lahat upang magising sa mga maling aral na itinuturo nitong modernong panahon.

Ito ang natatanging bagay na ipinagkaloob niya upang mapangalagaan ang biyaya ng buhay. Taglayin natin ang walang-kupas na pagpapalang ito sa buhay natin. Grab a copy NOW upang kagalingan ay lubos na makakamtan !

Order now at any branches nationwide or call us at   Telephone Number: (082) 272-0813 Mobile Numbers: +63923-733-3054 / (+63)917-706-0629 / (+63)998-544-1175 Official Fan Page: Dok Alternatibo

For any questions or for making orders:  pls. visit this site or click this: https://www.facebook.com/dokformula/?fref=ts

https://www.dokalternatibo.org