step-up-b-Edited

Gusto nyo bang madagdagan ng maraming taon ang inyong buhay at makaiwas sa mga karamdaman? Simple lang. Maglaan ng 20-30 minutong ehersisyo tatlong beses o higit pa kada isang linggo para marelaks ang katawan at matanggal ang depresyon.

Ayon kay Dr. Andrew Weil, M.D. mula sa Harvard Medical School, ang pag-eehersisyo ay nakakabuti sa katawan at pag-iisip ng isang tao, at napapanatili nitong malusog ang puso. Makakatulong din para maiwasan ang sakit na diabetes at Alzheimer’s disease. Makapadagdag din ng enerhiya sa katawan, tamang timbang, at nagtatanggal ng stress at depresyon. http://www.drweilblog.com/home/?currentPage=2

Payo ng mga eksperto may mga alternatibong pamamaraan na madaling gawin para sa regular na pisikal na ehersisyo kagaya ng paglakad, paglangoy, o pagtakbo. Pwede ring gawin ang ibat ibang uri ng simpleng paggalaw ng katawan upang mapagpawisan. Kailangang gawin ito upang makaiwas sa mga panganib dulot ng  nakakamatay na sakit tulad ng sakit sa puso at stroke, at mapapangalagaan din ang katawan.

Kaya naman  isa sa mga  aktibidad ng Rejuvenation Treatment Program ang pag-eehersisyo para mapanatiling malusog at masigla ang katawan ng mga rejuvenees. Para sa mga lola at lolo nakakabuti ang ehersisyo para mapanatiling matibay ang mga buto at kasukasuan at makaiwas sa sakit na osteoporosis.

Pinagmulan ng imahe: https://hifitnessclub.files.wordpress.com/2013/06/step-up-b.jpg