7x8

Isang panibagong adhikain na naman ang isunusulong ng Dok Alternatibo kung saan nilalayon nitong pataasin pa ang kaalaman ng bawat empleyado sa pamamagitan ng pagbibigay ng scholarship program na naglalayong palaguin pa ang abilidad, talento at mithiin ng bawat isa na umahon mula sa kahirapan o bigyang daan ang panibagong kaalaman hatid ng mga makabagong makinarya at teknolohiya.

Ang Prime Innovations Technical ad Vocational School (PITVS) ay ang panibagong gusaling itinatag ng kumpanyang Dok Alternatibo sa lungsod ng Digos, Davao del Sur na nagpapaloob ng hindi matatawarang adbokasiya para sa kapwa. Ipinagmamalaking inihahandog ng kumpanya ang mga natatanging kurso nito na hindi magpapaliban sa kagalingan ng mga nauna ng naitatag na mga paaralan. Ito ngayon ay tumatanggap na ng mga estudyante at sa kasalukuyan ay sinisimulan na ang klase.

Ang panibagong yugtong ito ng Dok Alternatibo ay nagbubukas ng pinto ng hindi lamang sa mga estudyanteng interesadong mag-aral kundi maging sa mga kasalukuyang empleyado narin ng kumpanya kung saan ang lahat ay inoobligang dagdagan pa ang kaalaman sa pamamagitan ng pag-aaral sa nasabing eskwelahan at mabigyan ng pagkakataong makapag-aral ng teknolohiya na naaayon sa kanilang kasanayan at karunungan depende kung saang departamento silang nabibilang. Ito ay pagsasanay na piniling ibahagi ng Presidente at CEO ng nasabing kumpanya na si Dok Edgar L. Delibo, DMAM para sa ikauunlad pa ng sa operasyon ng mga makabagong makinaryang gamit ng kumpanya mula pa sa ibang bansa at mas mabisang serbisyo na inihahandog saan mang pulo ng Pilipinas.

“This is for the benefit of everybody, pagtutulungang maisakatuparan ang mithiin ng bawat isa sa loob ng kumpanya sapagkat hindi lamang mula sa labas ang mabibigyan ng pagkakataon kundi ang pinto ay maluwang na nakabukas din para sa mga empleyado ng Dok Alternatibo. Ang mga nais mag-aral ay maaaring pumili ng kanilang kurso ayon sa kanilang runong at naaayon narin sa kanilang oras na maaaring mag-aral. Meron tayong klase mula umaga hanggang gabi kaya hindi makakasagabal ang oras ng trabaho. Trabaho at Pag-aaral ang nais nating ibigay sa komunidad. Pag-aaral na siksik sa kaalaman at naayon sa pangangailangan ng  istado. Sa mga naglalayon naman na matutunan pa ang ibang kakayahan ay may pagkakataon ding maisakatuparan ang ninanais.” Ang pahayag ni Mr. Clovis JL Sabornido (School Administrator).

“Masaya at maganda ang panibagong adhikain ng Dok Alternatibo. Tulad ko ngayon marunong ng magmaneho ng sasakyan matapos kong matapos ang Driving Lesson na kinuha ko sa PITVS kaugnay ng adbokasiya ng kumpanya.” Ang naging pahayag ni May Mier (Accounting Clerk ng Dok Alternatibo).

Naglalakihang diskuwento at full scholarship ang inihahandog ng kumpanyang Dok Alternatibo para sa lahat ng mga empleyado nitong nais taasan ang antas ng karunungan. Ito rin ang magsisilbing sukat sa promosyong ibibigay ng kumpanya para sa mga karapat dapat na empleyadong nais umangat sa lebel na kanilang kinabibilangan sa ngayon. Ang PITVS ay bukas sa lahat ng nais matuto at maging parte ng adbokasiya ng Dok Alternatibo.