golden rice

Parehong nag-iingay at nagbabantay ang mga tutol at sang-ayon sa pagpapalaganap ng Golden Rice- isang uri ng palay na sinaliksik at nilinang ng mga siyentipiko upang magkaroon ng beta carotene na kailangan upang magkaroon ng Vitamin A. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagkuha ng isang gene mula sa mais at sa isang bacteria mula sa lupa. Anila, ang Golden Rice ay kanilang nilinang upang mabawasan ang kakulangan sa Vitamin A na sanhi ng pagkabulag ng  mahigit sa kalahating milyong bata sa buong mundo ayon sa World Health Organization. Sa Pilipinas, ito ay nakakaapekto sa humigit kumulang dalawang milyong bata at babae.

Sa kabila ng pagpigil ng Court of Appeals  sa paglaganap ng BT Talong kamakailan, umaasa ang ilang  siyentipiko at kapanalig na ito ay hindi sasapitin ng Golden Rice.Para sa kanila, ang Golden rice ang nagbibigay pag-asa sa maraming mamamayan upang masugpo ang kakulangan sa Vitamin A. Kasalukuyang sinasaliksik sa International Rice Research Institute o IRRI, ang Golden Rice ay sumasailalim ngayon sa field trials.

Ngunit ayon sa mga tutol sa paglaganap ng Golden Rice,  kapag napayagan ng korte ang paglaganap  nito, ito ay maghuhudyat ng pagdami at pagkalat ng mga Genetically Modified Organism o GMO sa buong bansa at maging sa buong mundo. Kapag napalusot ang Golden Rice sa Pilipinas, tuloy-tuloy na  ang pagpapalaganap ng mga GMO sa buong mundo kung kaya binabantayang masusi ng buong mundo ang mangyayari dito. Ito ang pahayag ni Wayne Parrot, isang Pro GMO scientist na ipinadala ng america dito sa Pilipinas. Ang Pilipinas ang pinakamalaking merkado ng mga GMO sa buong South East Asia. Tatlumpung porsiyento ng export sa pagkain ng Pilipinas ay papunta ng Amerika.

Pahayag ng mga Tutol sa Golden Rice, ito ay isang paglilinlang sa mga mamamayan. Isang napakalaking negosyo ang pagbebenta ng binhi- $32Bilyon sa buong mundo sa loob ng isang taon. Anila, layon ng mga kumpanyang ito na makontrol ang supply ng mga binhi at sila ay nagpapanggap lamang na nais makatulong sa mga mamamayan. Nais umano ng mga kumpanyang ito na maging  katanggap-tanggap ang mga GMO sa Pilipinas  kung kaya ito ay kanilang pinapalabas na may malaking kabutihan.

Noong Agosto ay sinugod ng mga magsasaka ang lugar kung saan isinagawa ang field trials ng Golden Rice sa Pili, Camarines Sur. Kanilang pinagbubunot ang mga nasabing palay- isang bandalismo ayon sa mga Pro-GMO. Ayon sa mga magsasakang tutol dito, kinokondena nila ang pagsasatanim dahil hindi sila nakonsulta dito.Nangako umano ang mga tao ng kagawaran ng Pagsasaka na hindi na sila magsasagawa ng field trials ngunit palihim pa rin nila itong isinagawa. Hindi umano sila naniniwala na ang Golden Rice ay makabubuti sa mga magsasaka at mamamayan bagkus ito umano ay magdudulot ng kontaminasyon sa mga natural na uri ng palay  at  kapag nangyari na iyon ay hindi natin makokontrol ang mga hindi inaasahang epekto nito sa kalikasan.