depressed-man1

Ni: Marylie Noran

Ang Depresyon ay kinokonsidera na para lamang sa mga babae. Ngunit pinatotohanan ng National Institute of Mental Health na walang gender bias ang naturang sakit dahil halos anim na milyong kalalakihan, partikular sa Amerika, ang may ganitong kondisyon.

Ngunit ayon sa research, hindi sinasabi ng mga lalaki na sila ay depressed, kumpara sa mga babae na nahahalata. Hindi nangangalap ng treatment ang mga lalaki dahil itinuturing nila itong kahinaan.

Iba rin ang mga sintomas ng mga lalaki kumpara sa mga babae. Kabilang na dito ang pag-inom ng alak at paggamit ng droga. Maaari din silang maging bayolente. Iilan din sa kanila ang nagpapakamatay.

Araw-araw ay may nagsu-suicide dahil sa depresyon. Kaya naman isa sa mga solusyon upang magamot ito ay ang Rejuvenation Treatment Program ng Dok Alternatibo. Sa pamamagitan nito, ipapasailalim ang isang taong may depresyon sa pitong araw na may proseso at sistema upang makamit ang Holistic Healing. Marami na ang sumubok nito at gumaling sa depresyon at iba pang karamdaman. Para sa karagdagang detalye, maaaring bumisita saan mang Dok Alternatibo branch sa bansa.

Pinagmulan ng imahe: https://livewellmagazine.org