Masakit na tiyan,madilim na ihi,lagnat,masakit sa kasu-kasuan,kawalan ng ganang kumain,pagduduwal,pagsusuka,panghihina,pagkapagod,at paninilaw ng balat at pamumuti ng mata ay mga sintomas ng Hepa b

 

Ang Hepatitis B ay isang malubhang impeksyon sa atay na dulot ng hepatitis B virus (HBV).Sa ilang mga tao,ito ay talamak na tumatagal ng higit sa anim na buwan.Kapag hindi kaagad ito naagapan at kapag ito ay lumala maari itong humantong sa liver failure, liver cancer o cirrhosis.

Karaniwan sa mga nagkakaroon nito ay mga matatanda,sanggol at bata at ang kondisyong ito ay nakakahawa.

Mga sanhi ng hepatitis B ay ang hepatitis B virus HBV na dumaan sa dugo ng tao at iba pang likido sa katawan.Ilan pang sanhi nito ay sexual interaction,mga syringe na ginamit na ng iba,namana.

Bilang proteksyon sa sakit na ito may mga bakunang inirerekomenda ang mga doctor.Pero dito sa dok alternatibo may mga natural na paraan para pagalingin ito.Ayon kay dok Ed mas mainam na bumisita kayo sa dok alternatibo branch para sa perpektong gabay tungo sa kagalingan dahil anya hindi magiging epektibo ang mga natural na pamamaraan kung walang taong gagabay sa iyo.