Daan-daang milyon ang nakakaranas ng High Blood pressure at itinuturing itong epidemya. Ito marahil ay sa kadahilanang hindi naiintindihan ng lubusan ang dahilan kung bakit nagkaka-High Blood.

Batay sa Conventional medicine, hindi sigurado kung ano ang sanhi ng high blood pressure sa nubenta porsyento ng mga pasyente. Sa pamamagitan ng conventional at pharmaceutical-oriented medicine ay ginagamot ang high blood ng mga beta-blockers, diuretics, at iba pang medikasyon. Pinapababa nito ang high blood pressure pero hindi nito itinatama ang punot dulo ng problema. Ayon sa Dr Rath Foundation, ang tunay na sanhi ng high blood ay ang “spasm” sa blood vessel walls.

Ayon sa Modern Cellular Medicine, ang sanhi ng high blood pressure ay chronic deficiency ng essential nutrients sa milyun-milyong artery wall cells.  Ito ang responsable sa pagpapa-relax, at nagpapababa ng vascular wall tension, at nagpapa-normal ng blood pressure. Para makamit ang optimum availability niro, kinakailangan umano ng Vitamin C. Kung hindi, magkakaroon ng chronic deficiency at kakapal ang blood vessel walls, sanhi kung bakit tumataas ang blood pressure.

Ilan sa mga kinakailang nutrients ay natural amino acid, Vitamin C, Magnesium Lysine, at co-Enzyme.

Isa sa mga nakaranas ng Hypertension na may kasama pang High Blood Sugar at Nerbyos. Pero matapos ang Vitamin C Infusion, nakaramdam siya ng positibong pagbabago. Narito ang testimonya ni Ginang Emelyn Talidong –

Napatunayan ni Ginang Emerlyn na mabisa ang Vitamin C Infusion laban sa High blood, High blood sugar at Nerbyos. Kaya naman inirerekomenda ito ni Dok Ed Delibo  dahil maging siya ay sumasailalim sa Vitamin C Infusion sa Prime Hotel ng madalas para maibalik ang kanyang energy sa stressful na mga responsibilidad bilang CEO ng Dok Alternatibo. Maaaring dumulog sa Dok Alternatibo para isangguni iyong problema sa kalusugan, at tiyak na matutulungan ka, sa pinaka-safe na paraan. (MN)