edited laugh

Ni: Joy Quijano

Isa sa mga palatandaan na mayroon ng dementia ang isang tao ay kapag hindi na ito natatawa sa mga jokes o ilang nakakatawang bagay ito ay ayon sa mga mananaliksik mula sa UK. Tinatawag itong frontotemporal dementia. Kapag natatawa naman kahit walang nakakatawa sa isang pangyayari malaki ang posibilidad na apektado ang personality behaviour.

Ayon sa mga respondent bago pa man sila nagkaroon ng dementia, napansin na nila ang pagbabago ng kanilang ugali at tila hindi na natatawa sa mga simpleng bagay. Ayon kay Dr. Simon Ridley ng Alzheimer’s Research UK kailangan na maging maingat sa mga pagbabago na nararamdaman kabilang na ang pagiging makakalimutin at pagbabago ng personalidad.