Ang gotu kola ang isang herb na karaniwang ginagamit ng mga Chinese sa kanilang herbal na medisina. SIkat ito bilang alternatibong gamot sa Asia. Maraming benepisyo ang hinahatid ng gotu kola ang ilan dyan ay makikita niyo sa artikulong ito.

1.NAKAKATULONG SA PAGBABA NG ANXIETY AT STRESS


Ang gotu kola ay isa sa mga paraan na makapapababa ng anxiety at stress, base sa mga tagapagpananaliksik ang gotu kolo ay merong anti-anxiety effect sa daga na pinagkaitan ng tulog na 72 hours. Ang kakulangan sa tulog ay ang nagiging resulta ng anxiety, oxidative damage, at neuroinflammation.

2. NAGPAPAGALING NG SAKIT SA KASU KASUAN


Ang gotu kola ay nag nagpapababa ng joint inflammation, cartilage erosion, and bone erosion. At antioxidant effect na may positibong epekto sa immune system. Pwede kang mag apply ng Gotu Kola Herbal oil, mabisa itong nakakatulong sa pananakit ng katawa. Mabibili ito sa kahit saang branch ng Dok alternatibo.

3. NAKAKATULONG SA PAGTANGGAL NG STRETCH MARKS


Ang Gotu Kola ay napagpataas ng collagen production ng ating katawan. Ito ay nakakatulong pigilan ang bagong stretch marks na bumuo, at tinutulungan rin nitong matanggal ang lumang stretch marks. 

4.NAKATULONG SA PAGALING NG SUGAT AT MINIMIZE NG SCARS


Base sa mga researcher nakita nila na wound dressing ay meron sa gotu kola na merong epekto sa pag gamot ng ibat-ibang klase ng sugat gaya ng sugat sa mga matatalim na bagay, at 1st and 2nd degree burn. Pwedeng mag apply ng Gotu Kola Ointment sa iyong sugat para sa madaling pag ayos ng iyong sugat. Ang Gotu Kola Ointment ay mabibili sa kahit saang branch ng Dok Alternatibo.

5. MAARING ANTIDEPRESSANT


Ang Gotu Kola ay may postibong epekto sa brain function na maaring maging epektibong antideppresant. Ang mga researcher ay nag study sa 33 ka tao na merong anxiety disorder. Ang mga kalahok ay pina inom ng Gotu Kola kapalit sa kanilang medication for 60 days. At sinabi nilang bumaba ang kanilang stress, anxiety, at depression.

Smart 09292328193 
Globe 09675831820