drinking-water 2

Ni: Joy Quijano

Napakahalaga ng tubig sa katawan. Sa katunayan 50-70% ng katawan ay tubig. Kapag kulang ang katawan ng tubig nanghihina ito. Narito ang sinyales na hindi sapat ang tubig na iniinom. Una, palaging nakakaramdam ng pagod. Ang pag-inom kasi ng tubig ay nagbibigay ng enerhiya sa katawan. Pangalawang palatandaan ay pagdagdag ng timbang. Ayon sa pag-aaral ang tubig ay makakatulong sa pagbawas ng timbang dahil naapketohan nito ang ganang kumain at nababawasan rin ang carbs kapag umiinom ng tubig.

Pangatlong sinyales ay pananakit ng kasu-kasuan kailangan ng lubrication ang mga buto upang madaling kumilos ngunit pag walang tubig mahihirapan ang mga buto sa paggalaw. Pang-apat, manghihina ang immune system kapag walang tubig dahil ang proper hydration ay lumalaban sa ubo, sipon at lagnat. Panghuli, hindi magandang tingnan ang balat o dry kapag kulang sa tubig ang katawan. Kaya uminom ng maraming tubig upang maging healthy araw-araw lalo na ang hinaluan ng Fulvic Mineral na tiyak na makakatulong sa kalusugan.

pinagmulan ng imahe: http://knotical-arts.com/tag/scar-removal-2/