stress

  1. Madalas kung hindi man palagiang pananakit ng ulo. Ang pananakit ng ulo ay isang kondisyon na sanhi ng sobrang pag-iisip ng mga problema. Nawawalan na ng focus ang isipan dahil sa mga bagay na dapat gawin. Ang sobrang pag-iisip ng problema ay nakakaapekto sa kalidad ng trabaho kaya naman kapag may ginagawang pagtatanggal ng mga empleyado, una na sa listahan ang mga stressed na tao.
  2. Hindi lamang pananakit ng ulo ang resulta ng stress, kasali na dito ang hirap sa pagtulog. Dahil na rin sa sobrang pag-iisip pati ang pagtulog ay naaapektohan. Hindi rin naman solusyon ang pag-inom ng sleeping pills dahil may dala rin itong side-effects at kung minsan nakakasira pa sa internal organs kagaya ng kidney.
  3. Muscle pains o pananakit ng kalamnan. Kapag sobrang stressed ang isang tao, nakakaramdam siya ng pananakit sa kalamnan at kasu-kasuan. Madaling mahalata ang stressed na tao dahil madalas ang pananakit ng likod nito.
  4. Madaling mapagod. Dahil sa pananakit ng ulo at kalamnan at kawalan ng tamang tulog, mapapansin na ang mga taong stressed ay madaling mapagod. Dagdag pa dito ang pagiging mareklamo at palagiang pagsasabi ng mga negatibong bagay. Hindi lamang ang katawan ang madaling mapagod sa mga stressed na tao dahil pati na rin ang kanilang isipan.
  5. Nawawalan ng ganang kumain. Madaling mahalata ang taong stressed na sapagkat nawawalan ng balanse ang pagkain nito. Kung minsan walang gana at ang iba naman ay nasosobrahan ang kain. Iba-iba ang nagiging epekto ng pagkain sa isang tao dahil sa stress at ang kahihinatnan ay hindi maganda para sa kalusugan.
  6. Madalas na pag-ihi. Ang madalas na pag-ihi ay sinyales din ng stress dahil ang kahulugan nito ay naapektohan na rin ang kidney. Dahil sa hindi na namamalayan ng stressed na tao ang kanyang mga kinakain, naaapektohan na ang functions ng kanyang kidney.
  7. Hindi maka-concentrate. Dahil sa stress maraming mga tao ang hindi natutuunan ng pansin ang mga ginagawa. Mainam na hindi muna magmaneho ng anumang uri ng sasakyan ang stressed na tao dahil nawawalan siya ng konsentrasyon at nadudulot ng disgrasya at aksidente sa daan.
  8. Mahina ang resistensya ng mga taong stressed at madaling nagkakasakit katulad ng ubo at sipon. Maraming masamang kemikal ang dumadaloy sa katawan at nagiging madaling puntirya ng mga bakterya ang katawan. Hihina rin ang puso ng mga problemadong tao, kaya naman madalas na inaatake sa puso ang mga may probelamang dinaramdam at ang mga stressed na tao.