Ang hindi sapat na supply ng magnesium ay maaaring mauwi sa mataas sugar level ng katawan at diabetes. Ayon sa pag-aaral ang malusog na tao ay may mataas na magnesium intake at 30% na mas makakaiwas sa diabetes. Ang magnesium-rich foods katulad ng luntiang gulay, avocado, at isda ay mahalaga sa kalusugan lalong-lalo na upang maiwasan ang diabetes.

Ang recommended daily intake ng magnesium ay 420 milligrams para sa mga lalaki at 320 milligrams naman sa mga babae. Nakakatulong ang Dok F Magnesium Ascorbate upang mas mapalakas ang resistensya o immune system, buto at kalamnan. Ayon sa Holistic Healing advocate, ang Magnesium Ascorbate ay isang non-acidicĀ  source ng vitamin C at gawa mula sa seaweeds. Upang maiwasan ang diabetes at iba pang sakit, go natural, go herbal with Dok Alternatibo products. Visit our Facebook Page Dok Alternatibo Corporation.