edited magnesium 2

Ni: Joy Quijano

Ang hindi sapat na supply ng magnesium ay maaaring magdulot ng mataas na lebel ng sugar sa katawan at humantong sa diabetes. Sa isang pag-aaral na isinagawa ng Tufts University sa Boston, Massachusetts napag-alaman na ang malulusog na tao ay may mataas na magnesium intake at tatlumpu’t pitong porsyentong mas makakaiwas sa diabetes. Pinatunayan naman ito ng isang research na inilathala ng Diabetes Care, ayon dito ang magnesium-rich foods katulad ng luntiang gulay, avocado, at isda ay mahalaga sa kalusugan. Sa naturang pagsisiyasat nakumpirma na ang magnesium ay makakatulong upang maiwasan ang diabetes.

Maraming benepisyo ang makukuha mula sa magnesium isa na dito ang pag-iwas sa sa sakit sa puso, hypertension at obesity. Tinutulungan din ng magnesium ang katawan upang gumaling laban sa diabetes at pinapaganda rin ng magnesium ang mood at memory. Nagbibigay ng enerhiya sa katawan, protina at nagbibigay ng signals para ma-relax ang muscles.

Ayon sa isang health book author na si Carolyn Dean ang nakakabahala ngayon ay ang mga pagkain na binibili  mula sa grocery store ay wala ng sapat na minerals. Kahit pa gaano na kadami ang kinain ngunit kung wala namang sustansya ay wala rin itong halaga, bagkus magiging sanhi pa ito ng maraming sakit kagaya ng heart disease, stroke, osteoporosis, diabetes, depression at arthritis. Dagdag pa dito, kailangan na iwasan ang mga pritong pagkain, caffeine, matatamis na katulad ng chocolate at ice cream.

Sa katunayan sa 2,582 na partisipante na pinamahalaan ng mga mananaliksik kalahati lamang ang  kumakain ng mga pagkaing sagana sa mineral at mas nakaiwas sa mataas na sugar level.  Kabilang sa naturang pag-aaral  ang may edad na 54 anyos pataas. Ang recommended daily intake ng magnesium ay 420 milligrams para sa mga lalaki at 320 milligrams para sa mga babae. Nakakatulong ang magnesium ascorbate upang mas mapalakas ang resistensya o immune system, buto at kalamnan. Ayon sa holistic healers ang magnesium ascorbate ay isang non-acidic source ng vitamin C. Ang Dok F Magnesium Ascorbate ay liquid solution na may sangkap na seaweeds at tiyak na makakatulong laban sa pagtaas ng lebel ng asukal sa katawan.