Ang mata ay isa sa mga pinaka importanteng organ ng ating katawan, kapag ito’y nanlalabo o hindi nakakakita ng malinaw sa malayo ay tinatawag na nearsightedness o myopia. Batay sa pananaliksik ni Dr. Joseph Mercola 938 milyong tao sa mundo na nakakaranas ng panlalabo sa mata ang posibleng mauwi sa glaucoma, katarata, retinal detachment, at macular degeneration.

Ayon sa isang pag-aaral na nilahukan ng 2 milyong partisipante, tinatantiyang kalahati ng populasyon sa buong mundo ang magsusuot ng eye glasses sa taong 2050. Dagdag pa nito nahihinuhang 1 bilyong tao ang mabubulag sanhi ng high myopia. Layunin ng pag-aaral na suriin ang pagkalat o pagtaas ng porsiyento ng may malabong paningin sa buong mundo. Iminungkahi ng mga eksperto na huwag umasa sa paggamit ng eyeglasses dahil ang pangmatagalang paggamit nito ay nakakaapekto sa muscle strength ng mata kaya imbes na gagaling mas lalo pang lulubha ang panlalabo ng paningin.

Gayunman, sa isang meta-analysis na nailathala sa Opthalmology ang pagtaas ng bilang ng mga taong may myopia ay sanhi ng ibat ibang salik sa kapaligiran. Isa na rito ang “near-work activities” kagaya ng pagbabad sa computer, pagbabasa ng libro, at paggamit ng cellphone. Isa pang dahilan ay ang kakulangan ng bitaminang nakukuha sa sikat ng araw lalo na ang mga estudyante na mas marami ang oras na ginugol sa loob ng classroom, gayundin ang mga empleyado na nasa loob lang ng opisina maghapon.

Upang maiwasan ang patuloy na panlalabo ng paningin at maagang pagkabulag kailangan lamang baguhin ang lifestyle. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa vitamin C at omega 3 na makakatulong para sa malusog na mata at malinaw na paningin. Iwasan ang trans fats at ugaliing irelaks ang eye muscles. Mas maigi ding sanayin ang mga mata sa pagtingin sa malayo lalo na kapag ikaw ay nakatutok sa computer, irelaks ang mata kada 15 minuto at tumingin sa malayong bagay 20 ft. mula sayo. Maglaan din ng oras para makabilad sa sikat ng araw, at bawasan ang mga trabahong malapitan katulad ng digital games, pagbabasa, at pagtutok ng matagal sa computer o telebisyon.

Ang Dok F Eyesolution ng Dok Alternatibo ay makakatulong din para mapanitiling malinaw ang mata at maiwasan ang malubhang panlalabo ng paningin. Pinakamabisa at subok na sa isang dekada! Ito’y gawa mismo sa halamang tawa-tawa at walang halong kemikal kaya ligtas gamitin. Marami na ang gumaling nito kaya bisitahin na ang Dok Alternatibo branch malapit sa inyong lugar. Bisitahin din ang facebook page for your online order!