3_header_healthy_bodyNi: Miraflor Artiaga

Sabi ng mga eksperto ang malusog na katawan ay may matulis na pag-iisip at madali ang pagyaman. Bakit nga ba? Ito ay sa dahilang pag malusog ka maliksi kang kumilos at nagagawa mo ang lahat ng nanaisin mo sa buhay. Pero pag namumuhay ka naman sa negatibong aspeto ng buhay ay madalang din ang iyong pag-asenso. Ang kailangan mo ay ang pamumuhay ayon sa positibong adbokasiya ng panggagamot at pangkabuhayan.

Ayon sa National Statistics Diabetes Report 2014 may 29.1 milyon o 9.3% populasyon ng United States ang may sakit na diabetes, at 8.1 milyon ang namatay sa sakit na ito. Samakatwid, ang sakit ng tao ay isang salot sa pag-unlad ng ating mga sarili. Pano ba natin maagapan ito? Simple lang,  maging miyembro ka ng 1ASAPPP Movement upang mapangalagaan mo ang iyong kalusugan dahil may libre itong herbal na mga produktong ibibigay sayo. Hindi lang yan, sa bawat pagtulong mo sa iyong kapwa at komunidad may babalik sa iyong biyaya at mga gantimpala.

Huwag sayangin ang iyong oras. Sa bawat pagkilos mo nakasalalay ang iyong kalusugan at ng iyong mga mahal sa buhay. At sa bawat pagdaan ng panahon unti-unti mong mararating ang tagumpay na iyong pinapangarap. Bigyan ng lakas ang iyong isip at katawan upang madali ang iyong pagyaman.

Para sa karagdagang impormasyon bisitahin ang ating website www.1ASAPPP.org.ph

Pinagmulan ng Imahe: Transplant Experience