edited

Ni: Joy Quijano

Paparating na naman ang Pasko, 31 days na lang! Ito ang pinakamasayang araw ng taon ngunit minsan hindi maiiwasan na madapuan ng sakit tuwing Pasko. Kadalasang sakit tuwing “Ber” months ay ubo, sinat, sore throat o masakit na lalamunan, diarrhea o pagtatae, stress at sobrang pagod o fatigue. Payo ng mga health expert iwasan ang matataong lugar kagaya ng mall dahil sa dami ng taong maaaring mahawaan ng virus, pwedeng maagang mag-shopping upang makaiwas sa dagsa ng tao.

Magtakip ng ilong at bibig kapag may inuubo at bumabahing. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at iwasan ang stress, ang sobrang stress ay sanhi ng panghihina ng immune system, uminom ng maraming tubig na may Fulvic Mineral at kumain ng masustansyang pagkain upang maging masaya at malusog ngayong Pasko at sa darating na bagong taon.