happy-faces

Ni: Marylie Noran

Ang ugaling ipinapakita sa iba ay nakaka-impluwensya sa mga taong nakapalibot. Kaya naman ang pagiging positibo at masayahing ugali ay mas kaaya-ayang gawin sa simula pa lamang ng umaga, sa bahay, trabaho o eskwela.

Ayon sa pag-aaral,ang pagpuri sa mga kasamahan bago ang meeting ay nakaka-boost ng performance ng hanggang 31% at pinapalaki ang success rate ng buong team. Ang mga optimistikong salespeople ay nakakapagbenta naman ng mas marmaing produkto o serbisyo kumpara sa mga malungkutin at bugnutin.

Ayon sa website na Happify… Para maging mas positbo, ilan sa mga pamamaraan ay ang tinatawag na Power Lead. Kapag may meeting, simulan ito sa mga magagandang achievements. Kapag may nangungumusta naman, sagutin ito ng mga magagandang experience imbis na sumagot agad ng “I’m fine.”

Pangalawa, mag send ng positive E-mail. Ang mensaheng kagaya ng “Good Job” ay magandang simula upang mas pagbutihin pa ang trabaho.  Pwede ring gumawa ng Gratitude Board. Maglagay ng Bulletin Board at doon ilagay ang mga bagay na pinasasalamatan ng mga kasamahan.

Dagdag pa dito, ang kasiyahan ay nakakahawa kaya mas mabuting maging masayahin sa salita at gawa upang makahawa sa iba.

Pinagmulan ng Larawan: Talent Cove