10 TIPS TO HELP YOU KEEP YOUR NEW YEAR’S RESOLUTION 

Tuwing sasapit ang Bagong Taon, di talaga mawawala sa atin ang bumuo ng New Year’s Resolution? Ano nga ba ang dapat gawin para di ito mabigo? Narito ang ilang mga tips:

1.  BE REALISTIC –  subukan lamang at wag pilitin ang minithing resolutions.

2.  PLAN AHEAD – wag gawin ang resolution ng new year’s eve. magplano kaagad bago ang pagsapit ng december 31.

3.  OUTLINE YOUR PLAN – magdesisyon kung paano makakasalamuha sa tukso. laging e-remind ang sarili na kailangan mo yang iwasan alang-alang sa minimithing resolutions.

4.  MAKE A “PROS” AND “CONS” LIST – makakapag-motivate ito sa iyo at makapag-muni muni sa maaring mangyari.

5.  TALK ABOUT IT – Wag isekreto ang resolution. ishare sa pamilya at kaibigan para susuporta sila sa iyo.

6.  REWARD YOURSELF – di ito nangangahulugang di masunod ang resolution mo na diet, sa halip mag-isip ng pwedeng gawin para sa tagumpay ng iyong sarili.

7.  TRACK YOUR PROGRESS – obserbahan ang pagbabago, kahit paunti-unti.

8.  DONT BEAT YOURSELF UP – wag maging obsess dahil lang sa minimithing resolution. gawin lang ang bagay sa abot ng iyong makakaya.

9.  STICK TO IT – gawin itong habit na magiging parte na ng iyong personality.

10. KEEP TRYING – try and try until you succeed, wag mawalan ng pag-asa.  kaya mo yan! ikaw pa!