image

Ni: Marylie Noran

Kailangang maturuan ang mga bata sa murang edad pa lamang ng pagpapasalamat sa mga bagay na mayroon sila.

Inirekomenda ng The American Academy of Pediatrics na magbigay ng regalo bilang sorpresa. Siguraduhin lamang na ang ibibigay ay hindi hiningi ng bata.

Mainam din na makipag-usap sa anak tungkol sa mga bagay na dapat pasalamatan, lalo na ang mga magagandang nangyari sa buong araw. Mag-focus sa positibong ugali. Mag share ng mga istorya tungkol sa family history. Turuan din ang anak sa pagsasabi ng ‘Thank You’ o ‘Maraming salamat’.

Engganyuhin din ang mga bata na tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Turuan din ang mga bata na gawin ang kanilang responsibilidad.

Iwasan din na ma-expose sila sa Social Media  at advertisement sa TV dahil madali silang ma-impluwensyahan.

Pinagmulan ng imahe: http://blog.shorttermhousing.com/mothers-day-getaway-ideas/