Runny o stuffy nose.,Namamagang lalamunan,bahagyang pananakit ng katawan at ulo, ay sintomas ng ubo’t sipon.

Ang dalawang ito ay karaniwang sakit ng mga kabataan na nasa edade na 1-5 taong gulang.Ang sipon ay ang sakit sa itaas na respiratory tract na kung saan namamaga ang mucous membranes ng ilong, lalamunan, mata, at eustachian tubes.

Habang ang ubo anman ay isang reaksyon ng katawan upang alisin ang sipon, plema at iba pang bagay na nakakairita sa baga at mga daanan ng hangin.May 5 uri ng sipon ito ay ang Productive Cough, Non-Productive Cough, Short Term o Acute Cough, Sub Acute Cough,at Chronic Coug.

Ang dalawang sakit na ito ay maaring magdulot ng lagnat o malalang karamdaman gaya ng asthma, at chronic pulmonary disease.Ang sanhi umano sa mga sakit na ito ay mga bakterya,paninigarilyo,at acid reflux.

 

Inererekomenda naman ng mga eksperto ang pag-inom ng Nasal decongestants, Antihistamines at iba pang synthetic drugs na ayon kay Dok Ed ay hindi epektibo at nagdadagdag lamang ng sakit sa isang tao.

 

Ayon sa kanya,ang pag-inom ng fulvic minerals at ang tamang bilang ng vitamin C sa ating katawan ang syang pinakamagandang solusyon sa problemang ito.

 

Ang vitamin C IV ay isang paraan para mas palakasin pa ang ating immune system na syang lumalaban sa mga sakit natin sa katawan.Ang fulvic minerals at vitamin C ay ditto lamang makkita sa Dok Alternatibo kaya halina’y bumisita sa Dok Allternatibo Branch para sa anumang consultasyon.