saging

Ni: Joy Quijano

Ang mga postmenopausal na babae na kumakain ng mga pagkaing may mataas na lebel ng potassium ay makakaiwas na dumanas ng stroke kung ikukumpara sa mga babaeng hindi kumakain ng potassium-rich foods ayon sa American Heart Association. Sa mga nagdaang pag-aaral ipinakita na ang potassium consumption ay nakakababa ng presyon ng dugo. Ayon kay Dr. Sylvia Wassertheil-Smoller ng Albert Einstein College of Medicine sa Bronx, New York, ang resulta ng kanilang pag-aaral ay makakapag-bigay ng rason para sa mga babae na kumain ng maraming prutas at gulay. Ang prutas at gulay ay ang nangungunang pinagkukunan ng potassium lalo na ang saging.  Hindi lamang stroke at maiiwasan ng mga babaeng  nasa postmenopausal stage, maiiwasan rin ang pagkamatay.

Inobserbahan ng researcher ang may 90,137 na postmenopausal na kababaihan na may edad na 50 hanggang 79 taon. Sa loob ng 11 taon inalam kung gaano karaming potassium ang kanilang kinain.

Napag-alaman sa pag-aaral na ang mga babae na kumain ng mas maraming potassium ay 12% na mas nakakaiwas sa stroke at 16% na mas nakakaiwas sa ischemic stroke kung ikukumpara sa mga babae na hindi kumakain ng mga pagkaing sagana sa potassium. Sampung porsyentong mas nakakaiwas sa pagkamatay ang mga babaeng mahilig sa prutas at gulay. Rekomendado ng US Department of Agriculture na ang mga babae ay kumain ng hindi bababa sa 4,700 mg ng potassium bawat araw. 2.8% lamang ng kababaihan ang sumusunod sa rekomendasyong ito.

Kaya naman ang saging na cardava ay kasali sa diyeta ng mga sumasailalim sa Rejuvenation Treatment Program dahil bukod sa potassium meron din itong serotonin hormones na nagpapaganda ng pakiramdam. Ang Rejuvenation Treatment Program ay nagsusulong sa holistic healing bilang tulay sa tunay at ganap na kalusugan.

Pinagmulan ng imahe: silanganpilipino.com