14494814_583555641846241_8601956382183327913_n

Papalapit na ang nakatakdang araw ng Pasko, maging ang pagsalubong ng bagong taon. Sa panibagong yugto ng ating buhay, tiyak ay nakahanda na ang listahan ng mga pagbabago o New year’s resolution. Dito,nakasaad ang mga bagay na gusto at ayaw nating gawin sa buhay.

Kung babalikan ang nakaraan, ilan ba ang natupad at hindi sa ating sinumpaang pangako para sa ating sarili. Ilan sa halimbawa nito ay karamihan sa mga matataba ang nangako na gustong pumayat o di kaya’y limitahan ang pagkain ng pagkaing matataas ang cholesterol at calories habang ang mga payat ay gusto namang tumaba.  Gaano man kahirap magpunyagi, basta’t ang minimithi ay makakamit.

At kung nagpaplano kang gawin ito, dapat simulan mo na kaibigan kasama ang lubusang paglilinis sa  sistema ng iyong katawan. Kailangang pagtibayin ang loob  ng katwan upang gumana ng maayos ang labas nito.  Tandaan, kung ano ang nasa loob, syang lalabas sa kalaunan, ika’ nga ng mga matatanda.

Ito ang tinatawag na Rejuvenation Treatment Program kung saan babaguhing muli ang buong  pananaw sa ating pisikal, mental at maging sa pinansyal.

Nakaloob sa pitong araw na pagmodernisa o kung sa sasakyan pa -ang pag-overhaul sa katawan at isipan. Kinakailangang isasailalim natin ito ng husto upang hindi malalagay lalo sa panganib ang ating katawan. Ibig sabihin, kung hindi buo ang iyong pagtitiwala sa  natural   bagay at nais mo pang magpakasasa sa mga maling akala o ilusyon hinggil sa pagkain o anumang pananaw sa buhay, kaibigan, gumising ka na dahil dito, magbabago ang takbo ng iyong buhay kung susundin mo ang tuntunin  na huhubog sa iyong pagkatao.

Wakasan na ang sakit sa nakaraan. Magbago tungo sa kinabukasan. Halina’t makiisa sa tunay na pagbabago –sa pisikal, emosyonal at pinansyal   na buhay!

Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong tumawag sa   Telephone Number: (082) 272-0813 Mobile Numbers: +63923-733-3054 / (+63)917-706-0629 / (+63)998-544-1175 Official Fan Page: Dok Alternatibo    o di kaya’y bumisita sa mga web links na ito:

https://www.dokalternatibo.org

https://www.facebook.com/dokalternatiborejuvenation/?fref=ts