Gil Casimillo

Ako si Gil Casinilio, 76 years old at retired teacher. Noong hindi pa ako nag-Dok Alternatibo kumunsulta ako sa isang Chinese Hospital at nakita na meron akong stage 4 cancer sa atay. Nagtaka ako at hindi ako makapaniwala dahil wala naman akong nararamdaman. Sinabi ng anak ko na “Tay kailangan kang magpa-opera”. Sabi ko naman na bakit ako magpapa-opera? Ang tagal ko sa ospital dahil sa kidney tapos ngayon naman maysakit na naman ako sa atay kaya ayoko na. Ayaw ko na sa ospital, ayaw ko na diyan kaya hiniling ko na kung mamamatay man ako sana pahintulutan niyo ako na subukan ang herbal medicine kaya dumulog ako sa Dok Alternatibo Zamboanga.

Ngayon na nandito na ako sa Prime Hotel at sa Rejuvenation Treatment Program hindi lang ako gumaling, naging masaya pa ako. I am completely cured on my sixth day. Bunga ito ng herbal medicine at magandang serbisyo ng mga tao dito. Sulit na sulit ang pagpunta ko dito at talagang may kagalingan. Nandito na lahat eh. Magandang serbisyo, nasa hotel ka pa, at ang herbal na gamot ay makikitang may epekto. Hindi lang pisikal ang gumaling dito dahil maging ang emosyon, mental at ispiritwal ay naging Ok na. May panahon para sa lahat at first time ko talaga ang paglalakbay na ito. Maraming salamat Dok Ed, Dok Alternatibo.