SqualeneNi: Joy Quijano

Nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system ang Squalene Oil at ayon sa American Cancer Society ay meron itong alkylglycerols na mabisa laban sa ubo, sinat, viruses at infections. Sa ibang kondisyon napatunayan na ang Squalene ay nakakatulong sa sakit na arthritis, asthma at psoriasis

Ipinaliwanag ng American Cancer Society na ang squalene ay katambal sa anti-cancer treatments. Sa isang pag-aaral nakita na pinapabagal ng Squalene ang pagtubo ng cancerous tumor kabilang na ang prostate, colon at breast cancer. Sa katunayan, ang mga pasyenteng sumasailalim sa chemotherapy ay umiinom ng Squalene

Suportado ng mahahalagang researches na kung saan nagpapatunay na ang Squalene ay nakapagpapatibay sa puso at nakakatulong sa pag-iwas mula sa sakit na heart attack. Sa inilathalang Public Health Nutrition ang Squalene ay lumalaban rin sa high blood pressure at irregular na pintig ng puso ng tao

Noong 1997, idinagdag ang Squalene flu vaccines ayon sa World Health Organization. Matapang ang Squalene sa pagpuksa ng pandemic flu kagaya ng Malaria. 

Ang Squalene Capsules ng Dok Alternatibo ay nagmula sa Dok Shark Oil na natural na nagpapatibay ng resistensya at puso ng tao (bata at matanda) lalo na kung regular ang pag-inom nito.

Bisitahin ang aming Online Shop ngayon upang iyong personal na masubukan ang napakabisang paraan nang mga natural na produkto ng Dok Alternatibo!