Ang mga mamamayan sa panahong ito ay hindi maitatangging “health conscious” na, dahil sa hindi mapigilang pagdagsa ng iba’t-ibang sakit lalo na’t nagkaka- edad na o  kahit mga teenagers ay nakakaranas rin ng mga hindi inaasahang karamdaman resulta ng mga nakasanayang ginagawa lalo na’t sa pagkain.

Mapapansin na dumadami na rin ang mga teknolohiya at pamamaraang naililikha kagaya ng X-RAY, ULTRASOUND, MRI at CT SCANS sa kasalukuyan, dulot na rin ng mga sakit na kumakalat sa ating katawan na ginagamit sa pagsusuri   pati   na   rin   sa “therapeutic” at “medical care” ng mga pasyente.Gayunman, sa paglipas ng panahon, nagiging sensitibo na ang mga doktor sa mga naidudulot ng teknolohiya sa katawan ng tao partikular na ang tinatawag na “radiation”.

Kahit sandali o sa simpleng paggamit nito sa isang indibidwal, ang “radiation” ay nakakasama sa cells at nagreresulta ng posibilidad sa pagbuo ng cancer o anumang sakit.Ayon sa pag-aaral na inilahad ng National Institutes of Health o NIH at National Cancer Institute o NCI, ang sobrang paglantad at paggamit ng mga CT Scans ay nakakapagdulot ng 29,000 na bagong kaso ng cancer sa susunod na mga taon.

Bakit nga ba maraming gumagamit at tumatangkilik ng CT Scans? Bukod sa ang mga resulta nito ay madaling maintindihan, sa paggamit rin nito ay magiging mabilis ang pagtukoy ng problema sa mga “internal organs”, “blood vessels”, “bones” at “tumors” nang sa ganon ay mapapagaling na  nito  sa  lalong  madaling panahon. Maraming commercial centers ang naglalahad ng taonang testing upang maunang makita ang sakit sa loob o labas ng katawan at nang sa ganon ay marilyebuhan ang nakitang karamdaman.

Tampok din sa isyu na ito ay ang pera, dahil hindi ito titigil sa isang sesyon lamang. Isang katotohanan sa buhay ng tao ay hindi lahat binigyan ng marangyang pamumuhay, may mga taong ginagawa na ang lahat kahit nagkakahirap na upang matugunan lamang ang sakit na dinadala nila. Oo, madali ngang makita ang problema sa iyong pangangatawan, ngunit, napag-isipan ba natin na sa teknolohiyang ito ay posibleng madadagdagan pa ang ating mga karamdaman? Sino ba ang maapektuhan? Tayo diba?Paano ba natin mapo-protektahan ang mga cells sa ating katawan sa di maiwasang “radiation exposure”? Ang mga Nutrients, lalo na ang mga antioxidants kagaya ng Vitamins C, A at E, green tea extract ay nakakapigil sa pagbuo ng oxygen free radicals at nakakapagpababa ng toxicity sa nabuong free radicals na nakakaiwas ng cellular damage sa maraming paraan. Ang Vitamin C ang pinakimportante sa pag-iwas ng genetic damage sa chromosomes. 

Bukod nito, inaalagaan nito ang bone marrow cells kasabay na rin ang Vitamins A at E upang mapigilan ang radiation na nakakasama sa healthy cells.Kaya’t upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga karamdaman, maging responsable tayo sa ating mga ginagawa lalong-lalo na sa ating mga kinakain dahil tayo rin ang magdudusa sa ating mga maling pagsasanay. Maging natural sa lahat ng bagay, natural sa kinakain at itayo ang adbokasiya at paniniwala sa alternatibong mga pamamaraan.