reju

Ni: Joy Quijano

Isa ang stress na sanhi ng depresyon at nakakasama sa kalusugan. Sa buong mundo mayroong apat na raang milyong tao ang may sakit sa pag-iisip at isa na dito ang depresyon.

Ayon sa mga eksperto ang meditation ay makakatulong upang makaiwas sa stress. Mahalaga rin na may napapagsabihan sa mga problema kagaya ng mga pinagkakatiwalaang kaibigan. Makakatulong  rin ang pagtawa at pakikinig sa musika na magiging inspirasyon. Subukan ang physical activities kagaya ng ehersisyo upang maging aktibo ang katawan. Upang mas malabanan ang stress importante na magpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap.

Ang Rejuvenation Treatment ng Dok Alternatibo ay mayroong laugther at art therapy upang matulungan ang mga taong stressed sa trabaho at dahil sa sakit. Unang-una rin na idinidiin ng programa ang meditation bilang bahagi ng paglaban sa stress.