Know’s niyo ba?

Ang temperatura nang sumabog ang atomic bomb sa Hiroshima ay mahigit 300,000°C, tatlong daang beses ang init ng temperatura sa cremated bodies.

Si Tsutomo Yamaguchi ay isang survivor noong  Hiroshima at Nagasaki atomic bombings sa panahon ng WWII.

Knowls niyo din si Shigeki Tanaka, ay isang survivor din sa Hiroshima’s atomic bombing, pumunta siya sa Boston noong 1951 at nanalo ng Boston Marathon.

Fat man ang code name ng atomic bomb na sumabog sa Nagasaki Japan. At know’s niyo ang original target talaga ay sa Kok ura, Japan.

Isang bonsai tree na itinanim noong 1626 ay naka survive sa atomic bomb, at ngayon ay nasa pangangalaga  ng US Museum.

Ang ama ng atomic bomb ay si Robert Oppenheimer.

Pagkatapos ng 71 taon, ang dating Presidente ng US na si Barack Obama ay bumisita sa Hisroshima

Ayon sa gizmodo.com ang pinakamalaking nuclear bomb na sumabog, ay ang Tsar Bomba mahigit 1,400 beses ang lakas kumpara sa ipinagsamang Hiroshima at Nagasaki.