turmeric

Napakamalaking tulong ng luyang dilaw sa katawan. Sobra-sobra rin ang antioxidants ng Turmeric upang maalagaan ang kalusugan laban sa cancer, sakit sa baga, at sakit sa tiyan. Ang turmeric o luyang dilaw ay isang whole-body cleansing herb na nagtataglay ng nakakamanghang health benefits at medicinal properties na di kayang pantayan ng synthetic drugs. Ito ay may Curcumin, isang active compound na napapatunayang ant-inflammatory, antibacterial, antioxidant, anti-cancer, at overall body purifier. Kaya nitong gamutin ang

Kanser

Diabetes

Alzheimer’s disease

Rheumatoid arthritis

Parasitic infection

Heart problem

Kaya, wag ng magpalinlang sa droga, kung totoong kagalingan ang hanap mo uminom na ng Dok F Turmeric Powder araw-araw para aray ay tapos, ginhawa ay lubos! Mabibili sa lahat ng Dok Alternatibo branches nationwide.