Walang ganang kumain, problema sa paglunok, pagdumi ng maitim na dumi o dugo at pagsuka ng dugo ay mga sintomas ng ulcer.

Ang ulcer ay “sugat” sa ilalim ng tiyan sanhi ng pagkakagasgas at pagbabakbak ng ilang tissues sa inner surface ng bituka. Halos 4 sa 10 tao ay mayroong sakit na ulcer.

Ang mga taong madalas uminom ng alak at mahilig manigarilyo ang pinakamadalas na nagkakaroon nito. Tumataas din ang posibilidad ng pagkakaroon nito sa mga taong nasa edad 50 pataas, gayun din ang mga taong may karamdaman sa atay, bato at baga.

Bukod sa reaksyon mula sa asido ng tiyan at impeksyon ng bacteria, ang pagkakaroon ng ulcer ay maaari ring dahil sa mga iniinom na gamot na nabibili over-the-counter gaya ng aspirin, ibuprofen, naproxen, at iba pa.

Kung mapapabayaan naman, maaaring humantong ang pagkakaroon ng ulcer sa mga mas seryosong komplikasyon. Posible itong magdulot ng butas sa sikmura o small intestines, o ang tinatawag na perforation. Ito ay magdudulot ng pagbabara, at kapag patuloy ang pagdurugo sa ulcer ay posible itong magbunsod sa pagkamatay.

Wag antaying lumala ang sakit, umaksyon na, katulad na lang ni Ginang Hershy Santos na sumailalim sa 7 days cleansing program ng Dok Alternatibo. Narito ang kanyang testimonya.

 

Di lang ulcer ang kayang lunasan ng 7 days cleansing program ng Dok Alternatibo.

Maging ang Diabetes, hypertension, arthritis at iba pa ay kayang-kayang sugpuin.

Marami na ang gumaling at nakapagpatunay.

Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lang sa kahit saang Dok Alternatibo Center sa buong Pilipinas.