Maliban sa hindi paggamit ng mga synthetic medicines at paggamit ng micronutrients synergy,may isa pang natural na paraan para magamot ang breast cancer. Ito ay walang iba kundi ang paggamit ng Natural Law sa pamamagitan ng malalim na meditation states.

Base sa ginawang pag-aaral ng mga Qigong masters at Traditional Chinese Medicine physicians sa China,naniniwala sila na ang ating katawan at kalikasan ay may kaugnayan sa isa’t isa.Lumabas na may invisible world umano sa ating katawan kung saan ang mga enerhiya ay naihahatid sa buong katawan at mga body organs.
Ang Traditional Chinese Medicine, ay isang by-product ng spiritual practice habang ang Qi naman ay itinuturing na life force o life in motion.
Anila, mayroon umanong invisible communication sa pagitan ng ating mga organo at mga ito ay konektado sa five major elements ang ating planeta- ang wood,apoy,Earth,Metal at Tubig.

Para naman sa breast cancer, ayon sa website na Breast Cancer & Beyond ang TCM ang siyang ginagamit na paraan ng bmga tsino sa pagdedetermina ng mga sintomas at root causes o sanhi nito.Sa ilalim rin nito may dalawang aspetong sinusunod para sa pangggagamot- una, ay ang siguraduhing hindi na lumaki pa ang cancer at pangalwa, ay pigilan na hhindi na ito maulit pa.

Gumagamit ang TCM ng natural treatment modalities gaya na lamang ng acupuncture, herbal therapy, Qigong-isang self-fealing practice ngmga Tsino at foods-for-healing para malanam ang mga sanhi at sintomas ng breast cancer.

Ang TCM, ay hindi lamang nakapokus sa pisikal na aspeto ng iyong buhay. Tinitingnan rin rito ang iyong emosyon,lifestyle at pag-iisip na anila’y may malaking epekto sa ating kalusugan.
Dito naman sa Dok Alternatibo, katulad ng Traditional Chinese Medicine holistic healing rin ang ini-ooffer rito.

Sa tuwing sumailalim ka sa Rejuvenation Treatment & Coaching Program, tinuturuan ka kung paano palakasin ang iyong pisikal na katawan, paano maiiwasan ang mga karamdaman sa pamamagitan ng positibong emosyon, maigting na pananampalataya sa Maykapal at tiwala sa kompanya. By:Redchel Montes