Paniwala ng karamihan na ang ang mga B vitaminsa lalo na ang B12 at B6 ay superb energy boosters. S akatunayan napaniwala rin ang marami sa manufacturere at marketers ng produktong Red Bull na taglay nito ang mga nasabing mga bitamina. Subalit ayon kay Dr. Joseph Mercola, ang sobrang taas ng caffeine at sugar ang nagpapalakas sa isang tao matapos inumin ang Red BUll at hindi ang vitamin B na dala nito.

Dagdag pa niya, maari namang makuha ang Vitamin B6 sa pagkain ng malusog o healthy diet.

Ano nga ba ang Vitamin B6 at anong papel nito sa ating kalusugan?

Ang vitamin B6 ay isang water-soluble vitamin. Ang bitaminang ito ay maaring makuha sa mga pagkain gaya ng fortified cereal at nakukuha rin sa iilang dietary supplement.Ang B6 ay generic term sa anim na compounds o vitamers na Pyridoxine, Pyridoxal, Pyridoxamine.

Ilan sa mga pagkaing mapagkukuhanan ng itaminang ito at ang tuna. Ang isang serving rin ng nutritional yeast ay nagtataglay rin ng 10 mg ng vitamin B6.

Ayon sa ulat ng United States National Institutes of Health, ang Pyridoxal 5′ phosphate (PLP) at pyridoxamine 5′ phosphate (PMP) ay mga aktibong co-enzyme forms ng vitamin B6. Ang mga ito ay may iba’t ibang mga silbi o pakinabang sa katawan ngunit mas nakasentro ito sa protein metabolism.Ang PLP at PMP ay kapwa kabilang sa amino acid metabolism habang ang PLP naman ay kabilang sa metabolismo ng one-carbon units, carbohydrates and lipids.

Ang vitamin B6 ay may mahalagang papel rin para sa cognitive development sa pamamagitan ng biosynthesis ng neurotransmitters at pagpapanatili ng normal levels ng omocysteine sa dugo.

Ilan pa sa mga benipisyong hatid ng Vitamin B6 sa kalusugan ng tao ay bibalanse nito ang blood sugar. Sa isang pag-aaral na inilathala noong 2015 ng Journal of Diabetes Research, nakasaad na ang Vitamin B6 ay nakakapagregulate ng blood glucose levels at insulin release.

Nakakapagpagan rin ito ng balat ,pinapaganda ang metablosimo, pinapalakas ang immune system ,mas pinapatalas ang utak at nakakatulong pang iwas ng oxidative stress. Paalala naman ng NIH sa publiko ang labis na vitamin B6 sa katawan ay maaring maghantong sa ataxia o lack f muscle control, gastrointestinal upset kabilang na rito ang heartburn at nausea at pangmamanhid ng katawan.

Sa isa ring pag-aaral na inilathala ng Journal of Bone and Mineral Research sa mga 6,800 mga kalalahkihan at kababaihan, lumabas na ang may mataas na lebel ng B6 ay may mataas ring tsansa na magkaroon ng hip fractures.

Ayon rin sa 2018 Australian research na inilathala sa journal Perceptual and Motor Skills, may apekto umano sa panaginip. Payo naman ni Dr. Mercola sa publiko na nararapat na malaman ng bawat isa kung ano ang mga malulusog na pagkain at kung kailan ito dapat kainin.Importante rin umano ang sapat na oras ng pagtulog at pag-eehersisyo.